LCD-AG-128064MN-DIW W/KK-E6 PBF

Wyświetlacz graficzny128x64

rozszerzony zakres temperatury, zasilanie 3V kontroler: ST7565R

MOD-COG ZIF20


initial. n. LCD-AG-128064M-DIW W/KK-E6 PBF Dx

 
Zamknij