WTC6208 SO16

8 kanałowy sterownik czujnika dotyku

8 CHANNELS TOUCH SENSING BUTTON CHIP


PL - specyfikacja PDF >>

układ sterujący do dyskretnych paneli dotykowych
Zamknij