LED4-AF-02841BMR-B PBF

Wyświetlacz LED 7,2 mm 0,28" cztery cyfry ; 3 kropki + dwukropek

red(648nm) , 20 mcd (10mA) , wspólna anoda ,

Zamknij