LCD-AG-TFTmono 5i7 320240 AUTO

MODUŁ TFT 5,7" MONO

320x240 ST7511

czytelny w pełnym słońcu

Zamknij