LCD-PC-1602B-BIW W/B-2L E6 C

Wyświetlacz 16x2 z podświetlaniem

2-LED 30mA ECO neg.blue


Możliwa zmiana polaryzacji podświetlenia

Katoda PIN 16

Anoda PIN 16
Zamknij