LCD-EG-128064H-DIW W/KK-E6

Wyświetlacz graficzny128x64 BLACKLINE LED white

zamiennik: WG12864B-xxx (small PCB 75x52 mm)

sterownik RA8808 kompatybilny z KS0108 dodatkowo SPI


J10 on the back PCB set SPI MODE  sterownik RA8808
Zamknij