LCD-AC-C1602W BIW W/B-E6

Wyświetlacz COG 16x2 STN negative blue

kontroler ST7032 3-5V interfejs I2C

zamiennik: RX1602A5-BIW-TS

Zamknij