LCD-CC-2004A-BIW W/B E6 C
STN NEGATIVE BLUE

Wyświetlacz 4x20 z podświetlaniem LED (WHITE)

prąd podświetlenia (backlight) I=30mA (U=5V)

Zamknij