LCD-AG-240064A-BIW W/B-E6

Wyświetlacz graficzny240x64 z podświetlaniem LED (WHITE) NEGATIVE BLUE!!

kontroler T6963C - wbudowany generator znaków, automatyczny generator napięcia ujemnego Vo


PIN4 -Vo nie podłączać, PIN 19 - FONT SELECTION ("H" szerokość znaku 6 pixeli, "L" szerokość znaku 8 pixeli)
Zamknij