SZUKAJ

 

 

Nazwa produktu Ilo¶ć
Data aktualizacji : 2018-09-13
1,5SMC6V8A DO214AB Transil 995
10D271K Varistor 498
1-1300-00101-00-0 ZEST.LED.KING 3
1N4007 1A/1000V DO41/5000 PBF 5673
1N4148 0603/3000 5150
1N4148 0805/3000 4720
1N4148 1206/3000 1177
1N4148 0,2A/100V DO35 PBF 60
1N5408 3A/1000V DO201/1250 PBF 119
20F001NG YCL/25 249
25LC040-I/SN SO8/100 30
2N7002 SOT23/3000 N-MOS 100mA 89
2SA1162-G PNP SOT23 262
2SC2712-GR SOT23/3000 695
2SC4116-GR SOT323/3000 7050
6N139 DIP8/50 TFK 71
6N139 SMD8/50 TOS 223
74HCT123 SO16 50
74LS07D SO14/2500 PBF 1798
74LS123 DIP16/25 388
74LS125 DIP14/25 110
74LS32 DIP14/25 240
74LV07ADR SO14/2500 2472
74LV165D SO16/T 496
74LV4052D SO16/T PBF 286
74LV74ADR SO14/50 PBF 2330
74LVC14AD SO14/57 PBF 317
74LVC244AD SO20/38 PBF 855
74LVC374 SO20/T PBF 295
ACS712ELCTR-20A-T 75
ACS712ELCTR-30A-T 90
ACS713ELCTR-30A-T 207
ACS724LLCTR-30AB-T SO8 50
ACST1210-7 TO-263 1682
ADM706AN DIP8/50 PBF 139
AK4183VT TMSOP10 59
AK4589VQ LQFP80 6
AK5386VT SO16 39
AL0307 1,8uH 10% Coil 476
AL0307 2,7uH 10% Coil 700
AL0307 5,6uH 10% Coil 892
AL0307 15uH 10% Coil 383
AL0307 18uH 10% Coil 1185
AL0307 22uH 10% Coil 1095
AMC1200 SMD8/T 10
Antena 6303070000-105 connector 1
AT24C02-10SC SO14/55 4
AT24C04N-10SU1,8 SO8/100 PBF 153
AT24C04N-10SU-2,7 SO8/100 PBF 3
AT24C128 DIP8 30
AT24C128 SO8 3
AT24C256-10PI-2,7 DIP8/50 192
AT24C256C-SSHL-T SO8/T 3038
AT24C512-10PU-2,7 DIP8/50 173
AT24C512BN-SH25-T SO8/T 88
AT24C512C-SSHM SO8/T 17
AT24C64A-10PU-2,7 DIP8/50 PBF 1
AT25SF081-SSHDT SO8 284
AT27C1024-70PU DIP40/10 93
AT27C256R-70PU DIP28/14 64
AT27C512R-12JC PLCC32 1
AT27C512R-70PU DIP28/14 120
AT45DB011B-SU SO8/95 PBF 1
AT45DB041B-RI SO28/26 7
AT45DB161D-TU TSOP28/234 PBF 1
AT89C2051-24PU DIP20/18 PBF 57
AT89C2051-24SU SO20/37 PBF 1
AT89C4051-24PU DIP20/18 PBF 156
AT89C4051-24SU SO20/37 PBF 35
AT89C51-24JU PLCC44/T PBF 2
AT89C51-24PU DIP40/10 127
AT89S51-24JU PLCC44/27 PBF 87
AT89S51-24PU DIP40/10 1
AT89S53-24JC PLCC44/27 2
AT89S8253-24AU TQFP44 13
AT89S8253-24JU PLCC44/27 PBF 54
AT90S1200-4PC DIP20/18 3
AT91SAM9G20B-CU BGA217 20
ATF1502AS-15JC PLCC44 8
ATF34143 SOT-343 1.9GHz 4V 60mA 4
ATMEGA128-16AU TQFP64/90 PBF 3
ATMEGA1284P-AU TQFP44 154
ATMEGA128A-AU TQFP64/90 4
ATMEGA128A-AUR TQFP64/T 115
ATMEGA16-16AU TQFP44/160 PBF 6
ATMEGA162-16AU TQFP44/160 PBF 2
ATMEGA162-16PU DIP40/10 PBF 35
ATMEGA168PA-AU TQFP32/250 34
ATMEGA16A-AU TQFP44/160 PBF 68
ATMEGA16A-PU DIP40/10 347
ATMEGA2560-16AU TQFP100 60
ATMEGA328P-AU TQFP32 225
ATMEGA328P-PU DIP28/14 242
ATMEGA32A-PU DIP40/10 PBF 158
ATMEGA32L-8AU TQFP44/160 PBF 1
ATMEGA64-16AU TQFP64/90 PBF 2
ATMEGA64RZAV-10AU TQFP44 12
ATMEGA8515-16AI TQFP44/160 24
ATMEGA8515-16JI PLCC44 15
ATMEGA8515-16PU DIP40/10 PBF 155
ATMEGA8515L-8AU TQFP44/160 PBF 15
ATMEGA8515L-8PU DIP40/10 PBF 2
ATMEGA8535-16JU PLCC44 1
ATMEGA8535-16PI DIP40/10 1
ATMEGA88PA-AU TQFP32/250 PBF 112
ATMEGA8A-AU TQFP32/250 337
ATMEGA8A-PU DIP28/14 PBF 336
ATMEGA8L-8AU TQFP32/250 PBF 4
ATMEGA8L-8PU DIP28/14 PBF 1
ATTINY13A-PU DIP8/50 PBF 250
ATTINY13A-SSU SO8/100 PBF 225
ATTINY13A-SU SO8-wide 245
ATTINY13V-10SSU SO8/100 PBF 8
ATTINY2313A-PU DIP20/18 168
ATTINY2313A-SU SO20/37 PBF 339
ATTINY2313V-10PU DIP20/18 149
AX88796LF LQFP128 1
BAS16 SOT23/3000 PBF 400
Bat. Ni-Mh AA 2200mAh 2
Bat. Ni-Mh AAA 800mAh 4
Bat. Ni-Mh C R14 4500mAh 17
Bat.Li-Mang CR2032 HQ PBF 4
Bat.Li-Polymer 0850mAh LP483450 3999
Bat.Li-Polymer 1000mAh LP703048P6H 1637
Bat.Li-Polymer 1600mAh LP604261P6H 1
Bat.Li-Polymer 1800mAh LP684261P6H 1150
Bat.Li-Polymer 2350mAh LP823479 952
Bat.Li-Thio-Chlor Cylindrical 14505 2
Bat.Li-Thio-Chlor Cylindrical 17505 2
Bat.Li-Thio-Chlor Cylindrical 18505 FO 350
Bat.Li-Thio-Chlor ER9VLB HighCap 2
BAT165 SOD323 Sch.D 321
BAV70 SOT23/3000 13721
BAV99 SOT23/3000 PBF 480
BBY31 SOT23/3000 1585
BBY40 SOT23/3000 766
BC337-40TB TO92/2000 PBF 104
BC546B TO92/1000 PBF 5000
BC547B TO92/1000 PBF 2070
BC556B TO92/1000 PBF 5528
BC557B TO92/1000 PBF 4786
BC807-40 SOT23/3000 PBF 2670
BC817-40 SOT23/3000 3306
BC846B SOT23/3000 PBF 1644
BC847B SOT23/3000 PBF 2874
BC847C SOT23 60
BC856B SOT23/3000 2891
BC857B SOT23/3000 PBF 1875
BC869-25 PNP 1A/20V SOT89/1000 26
BD135 TO126/500 322
BD139 TO126/50 PBF 34
BD140 TO126/50 PBF 6
BD243C TO220/50 384
BD244C 6A/100V TO220 1
Bezp. Term. FLP100 1A/24V 54
Bezp. Term. SMD1812 FSD014 0,14A/60V 99
Bezp. Term. SMD1812 FSD110 1,10A/6V 100
BF1105WR SOT143B/T 12
BF820 SOT23/T 1625
BFG21W SOT343 89
BFG480W SOT343 7
BFR520 SOT23/T 71
BFS20 SOT23/100 126
BS114S 10A-12VDC Relay 4
BS62LV1027PIP55 DIP32/13 PBF 2
BS62LV1027SCP70 SOP32/22 PBF 4
BS62LV1027TIG55 TSOP32/156 PBF 1
BSS138 N-FET SOT23/3000 2584
BT136/600E TO220/50 PBF 200
BT138/600 TO220/50 PBF 392
BT138/800E TO220/50 PBF 272
BT139/800E TO220/50 PBF 34
BT151/650R TO220/50 15
BTA12/600BRG TO220/50 PBF 4530
BTA16/600BRG TO220/50 PBF 1020
BTA41/600 TO3/30 PBF 167
BTA41/800 TO3/30 PBF 54
BU407 TO220/50 167
Buzzer 5V 10/7.6 Generic 104
BY299 2A/800V Diod/1500 2150
BY299 2A/800V Diod/500 960
BY399 3A/800V Diod./500 5929
BYG10D SOD124 Diod/1500 1365
BZV55C04V3 SOD80-MM/2500 PBF 4073
BZV55C05V1 SOD80-MM/2500 PBF 802
BZV55C05V6 SOD80-MM/2500 1077
BZV55C06V2 SOD80-MM/2500 PBF 4566
BZV55C06V8 SOD80-MM/2500 880
BZV55C07V5 SOD80-MM/2500 1300
BZV55C08V2 SOD80-MM/2500 4584
BZV55C09V1 SOD80-MM/2500 4512
BZV55C12V0 SOD80-MM/2500 3931
BZV55C13V0 SOD80-MM/2500 2399
BZV55C24V0 SOD80-MM/2500 1964
BZV55C33V0 SOD80-MM/2500 4733
BZX55C03V3 DO35 0,5W ZenerD 22
BZX55C05V1 DO35 0,5W-ZD PBF 23
BZX55C05V6 DO35 0,5W-ZD PBF 48
BZX55C06V2 DO35 0,5W-ZD PBF 2544
BZX55C08V2 DO35 0,5W ZenerD 257
BZX55C09V1 DO35 0,5W ZenerD 89
BZX55C18V0 DO35 0,5W ZenerD 71
BZX55C22V0 DO35 0,5W ZenerD 390
BZX55C24V0 DO35 0,5W ZenerD 330
BZX55C27V0 DO35 0,5W ZenerD 850
BZX84C02V7 SOT23/3000 0,3W PBF 2830
BZX84C03V3 SOT23/3000 0,3W PBF 2535
BZX84C04V7 SOT23 0,3W ZenerD 8660
BZX84C27V0 SOT23/3000 0,3W PBF 2900
BZX85C15V0 DO41 1,3W-ZenerD 3447
BZX85C27V0 DO41 1,3W-ZD PBF 238
C106DG TO126/50 PBF 609
CA6H-100R Pot. 100
CA6H-1K Pot. 48
CA6H-25K Pot. 45
CA6H-500R Pot. 120
CA6H-5K Pot. 1
CA6V-250R Pot. 141
CA6V-500R Pot. 337
CH340G SO16 341
CMOS 4001 DIP14/25 TI 16
CMOS 4025 DIP14/25 HA 262
CMOS 4026 DIP16/25 TI CD4026BE 8
CMOS 4027 SO16/40 TI 75
CMOS 4028 DIP16/25 NS 61
CMOS 4050 SO16/50 PH PBF 592
CMOS 4051 DIP16/25 ST PBF 241
CMOS 4052 SO16/2500 TI 1440
CMOS 4052 SO16/50 PH 274
CMOS 4053 DIP16/25 HA 117
CMOS 4069 DIP14/25 TI 1427
CMOS 4071 DIP14/25 FA 160
CMOS 4071 DIP14/25 HA 40
CMOS 4071 SO14/50 ST 515
CMOS 4081 SO14/50 TI 38
CMOS 4081 SO14/57 PH 80
CMOS 4528 DIP16/25 PH 61
CNY17-3 DIP6/60 VIS PBF 11
CNY17-4 DIP6/60 PBF 183
CR2032 Podstawka PBF SMD005 589
CR2032 Podstawka PBF THT006 1981
CS16LV81923GI-70 tSOPII 73
CS18LV00645PC-70 DIP28/15 25
CS18LV02563BC-70 TSOP28/234 1490
CS18LV02565BIR70 TSOP28/234 PBF 2407
CS18LV02565PC-55 PDIP28/15 1
CS18LV02565PCR55 DIP28/15 PBF 529
CS18LV10243CC-70 SOP32/22 76
CS18LV10245CCR70 SOP32/22 PBF 1067
CS18LV20483DCR70 sTSOP32/234 PBF 198
CS18LV40963DCR70 sTSOP(I) PBF 5
CS18LV40963DIR55 sTSOP(I) PBF 3
CS56A16163MC-7 TSOP50 sDRAM 1
CS8816AF SSOP24-236mil 166
CS8818AD SSOP16-150mil 291
CSTCC 4,00MHz SMD Resonator 3166
CTZ3S-05A-W1-PF 1000
DB153S 1A/200V SMD4/1500 PBF 2452
DIL08 Socket 8PIN/60 PBF 355
DIL14 Socket 14PIN/34 PBF 189
DIL16 Socket 16PIN/30 PBF 210
DIL18 Socket 18PIN/26 PBF 343
DIL20 Socket 20PIN/24 424
DIL24 Socket 24PIN/20 212
DIL24-W Socket 24PIN/20 PBF 235
DIL28 Socket 28PIN/17 PBF 253
DIL28-W Socket 28PIN/17 PBF 175
DIL40 Socket 40PIN/12 PBF 316
DipSwitch02 4PIN/70 PBF 27
DipSwitch04 8PIN/40 PBF 29
Dł. 22uH 10% 0,5A/1,74 Ohm 110
DM9000AE LQFP48/250 142
DM9000AEP LQFP48/250 PBF 1
DM9000BEP LQFP48/250 288
DM9161AEP LQFP48 PBF 2
DS1307N DIP8/50 PBF 147
DS1307ZN SO8/T 662
DS18B20+ TO92 PBF 97
DS18S20+ TO92 PBF 436
DS2438Z+ SO8/T PBF 86
DSP8-08S D2PAK 4
DSS6NF31C223Q55B EMI Filter 22nF 1489
D-SUB09KM Wtyk druk/kąt 7,2mm 20
D-SUB09KZ Gniazdo druk/kąt 7,2mm 3
D-SUB15 Gniazdo VGA przewód 10
D-SUB25KM Wtyk druk/kąt 7,2mm 2
E-paper 2i13 2
E-papier 2i9 2
ETA9638 1000
ETB1603 TermBlock 7
ETC5057 SOP16 200
FAN3111ESX SOT23-5 900
FDC2512 SOT-23-6 503
FT232RL SSOP28/T PBF 56
FT245BL LQFP32/T PBF 2
FT810QT-VQFN48 240
GAL20V8C-10LJ PLCC28/T 3
GAL22LV10C-7LJ PLCC28/T 1
GD62H0808CI-55P SOP28 PBF 856
GD62H1008CI-55P SOP32/1000 PBF 663
GD62H1016MI-55P TSOP44 PBF 99
GPRS Car Charger for Hyypercom Terminal 1
HC123 DIP16/25 322
HC125 SO14/T PBF 113
HC139 DIP16/25 47
HC139 SO16/40 180
HC14D SO14/2500 PBF 40
HC157D SO16/2500 2044
HC164D SO14/2500 PBF 25
HC174 DIP16/25 TI PBF 220
HC174 SO16/50 455
HC244 DIP20/18 PH PBF 1
HC244 SO20/T Ph 243
HC257 SO16/50 100
HC273 DIP20/20 ST PBF 258
HC32 DIP14/25 524
HC32 SO14/50 TI 400
HC373 SO20W/T+62 1696
HC374 SO20/40 STM 268
HC4052 DIP16/25 Ph 108
HC595 SO16/T 181
HC595B1R DIP16 ST PBF 108
HC597 SO16/40 80
HC74D SO14/2500 PBF 2385
HCPL-0452 SO8/50 PBF 167
HCPL2630 DIP8 10
HCT00 DIP14/25 31
HCT00 SO14/57 PBF 86
HCT02 SO14/57 Ph 412
HCT04 DIP14/25 34
HCT08 DIP14/25 74
HCT132 DIP14/25 258
HCT132 SO14/57 PBF 186
HCT138 DIP16/25 Ph 36
HCT138 DIP16/25 TI 360
HCT139 DIP16/25 Ph 171
HCT139 SO16/50 90
HCT14N DIP14/25 PBF 807
HCT153 DIP16 Ph 200
HCT164 SO14/57 PH 130
HCT175 SO16/T 25
HCT244 DIP20/18 PBF 36
HCT245 DIP20/18 5
HCT245D SO20/38 PBF 122
HCT251 DIP16/25 25
HCT253 DIP16/25 25
HCT32 DIP14/25 Ph 100
HCT32 DIP14/25 TI 25
HCT32 SO14/55 214
HCT374 DIP20/18 Ph 463
HCT4520 DIP16/25 Ha 345
HCT541 SO20/25 PBF 14
HCT563 DIP20/18 Ph 64
HCT574 DIP20/18 78
HD6413003F16 QFP112 1
HIP4081AIB SOIC20/T 44
HIP4081AIP DIP20/18 65
HY27UF081G2A TPCB TSOP48 10
ICL7106CPLZ DIP40/9 5
ICL7107 DIP40/9 PBF 13
ICL7107 TQFP44/96 PBF 31
ICL7650SCBA-1 SO8/T 25
ICL7660CBA SO8/T 2
ICM7228 SO28 4
IN220SW Isol.TO220-6mm/2000 PBF 2
IRF3710 TO220/50 PBF 21
IRF520 9,2A/100V N-MOS TO220/50 1
IRF640N TO220/50 451
IRL2703 24A/30V TO220/80 PBF 51
IRL540NS 36A/100V TO263/800 PBF 181
ISD1730 DIP28 20
ISD1730 SO28 20
K6T2008U2A-YF70 TSO32 100
KC 1,5pF/50V 270
KC 2,7pF/50V 275
KC 3,9pF/50V 205
KC 4,7pF/50V 13
KC 5,6pF/50V 280
KC 8,2pF/50V 265
KC 10pF/50V 18
KC 56pF/100V 2% 100
KC 56pF/50V 145
KC 68pF/50V R=2,5mm PBF 310
KC 82pF/50V 99
KC 330pF/50V 126
KC_ 68nF/50V 13
KC0603 18pF/50V 5% NPO 55790
KC0603 330pF/50V 5% NPO 35115
KC0603_ 33nF/50V 10% X7R 3990
KC0603_ 47nF/50V 10% X7R 3900
KC0603_100nF/16V 10% X7R 6200
KC0603_100nF/25V 10% X7R 56865
KC0603_220nF/10V 10% X7R 37740
KC0603_330nF/10V 10% X7R 36035
KC0603_330nF/16V 20% Y5V 19850
KC0805 18pF/50V 5% NPO 4846
KC0805 22pF/50V 5% NPO PBF 19856
KC0805 47pF/50V 5% NPO 22435
KC0805 100pF/50V 5% NPO 2892
KC0805 150pF/50V 5% NPO 7877
KC0805 820pF/50V 5% NPO 3740
KC0805_ 10nF/50V 10% X7R 16275
KC0805_100nF/50V 10% X7R/4000 25
KC0805_220nF/16V 10% X7R 8840
KC0805u 10uF/10V 10% X5R 200
KC1206 12pF/50V 5% NPO 14230
KC1206_ 1nF/50V 5% NPO 4023
KC1206_220nF/50V 10% X7R/2000 7395
KE 1uF/50V 5x11mm 105'C 973
KE 1uF/50V 5x11mm R=2 PBF 8
KE 2,2uF/50V 4x11mm 635
KE 4,7uF/50V 4x7mm PBF 490
KE 10uF/25V 4x7mm R=1,5 PBF 4
KE 10uF/25V 5x11mm 130
KE 10uF/35V 4x7mm R=1,5 105'C 990
KE 10uF/63V 5x11mm R=2 PBF 298
KE 22uF/16V 5x11mm 24550
KE 22uF/63V 5x12mm 25880
KE 47uF/16V 5x11mm R=2,0 PBF 5
KE 47uF/25V 5x11mm R=2,0 658
KE 100uF/16V 5x11mm R=2 105'C PBF 677
KE 220uF/10V 5x11mm R=2 PBF 758
KE 220uF/16V 6x12mm 52
KE 470uF/50V 10x20mm R=5 561
KE1000uF/10V 8x14 105st 577
KE1000uF/10V 8x14 R=3mm 9
KE1000uF/35V 12,5x20mm R=5 615
KE2200uF/50V 16x36mm R=7,5 105'C 113
KE2200uF/63V 22x35mm R=10 7
KE-SMD 22uF/50V 6.3x5.4mm 540
KM 100nF/50V Y5V 20% /2500 PBF 10
KM 100nF/50V Y5V 20% R=5 PBF 3320
KM 220nF/50V Y5V 20% R=5 PBF 2670
K-TNT 10uF/35V 10% 5x7mm R=2,5 10
K-TNT 22uF/16V 10% 26
K-TNT-A 10uF/16V 10% PBF 2000
K-TNT-B 100uF/6,3V 10% PBF 4
K-TNT-B 22uF/10V 10% 9248
K-TNT-B 22uF/10V 20% 214
K-TNT-C 22uF/16V 10% Low ESR 48
KTY81-210/B TO92 PBF 2
L7805CV 1,5A TO220/50 ST PBF 329
L7806 TO220/50 PBF 2212
L7808 TO220/50 Stab. 6
L7810=KA7810E-TU TO220/50 PBF 335
L7812CV TO220/50 ST PBF 806
L7815CV TO220/50 PBF 19
L7818CV TO220/50 Stab. 72
L7824CV TO220/50 ST PBF 477
L78L05 SO8/90 Stab. 1
L78L05ABUTR SOT89/2500 2112
L78L05ACD SO8/2500 PBF 1101
L78L05ACZ TO92/2500 PBF 1408
L78L08 TO92 Stab. 131
L78L12 TO92 Stab. 514
L78L15 TO92 Stab. 209
L78M05CDT TO-252 (DPAK)/2500 146
L7905 TO220/50 Stab. 8
L7908 TO220 18
L7912 TO220/50 Stab. 175
L7924 TO220/50 Stab. 100
L79L05=MC79L05ABD SO8 86
L79L09A TO92 1000
L79L12 TO92 Stab. 266
LAM. 2I_A13 z ZAS 35W 4
LAMP-High-bay 200W Cree 5700 1
LAMP-High-bay-200W H 5000 1
LAN91C111-NU TQFP128/90 5
LC4064V-75TN100C TQFP100/90 100
LCD_4iDIGIT 2
LCD-AC-0601B-BIW W/B-E6 C PBF 6992
LCD-AC-0601B-DIW W/KK-E6 C PBF 1075
LCD-AC-0601B-FHW K/W-E6 C PBF 1643
LCD-AC-0802A-YHY Y/G-E6 C PBF 4916
LCD-AC-0802B-YGN NO/-E6 10
LCD-AC-0802E-BIW W/B-E6 C PBF 1086
LCD-AC-0802E-DIA A/KK-E6 C PBF 1254
LCD-AC-0802E-DIG G/KK-E6 C PBF 3128
LCD-AC-0802E-DIW W/KK-E6 C PBF 2524
LCD-AC-0802E-FHG K/G-E6 C PBF 7
LCD-AC-0802E-FHW K/W-E6 C PBF 5010
LCD-AC-0802Ex-YHY Y/G-E6 401
LCD-AC-0802E-YHG K/Y/G-E6 C PBF 2123
LCD-AC-1204C-DLS RGB/KK-E12 C PBF 1465
LCD-AC-1204C-FLS K/RGB-E12 C PBF 755
LCD-AC-1601A-YGN NO/-E6 PBF 45
LCD-AC-1601A-YIY Y/G-E6 C PBF 771
LCD-AC-1601B-BIW W/B-E6 210
LCD-AC-1601B-YIY Y/G-E6 238
LCD-AC-1602C-BLW W/B-E12 PBF 1
LCD-AC-1602C-DIW W/KK-E12 PBF 607
LCD-AC-1602C-DLA A/KK-E12 C PBF 260
LCD-AC-1602C-DLA A/KK-E12 x PBF 113
LCD-AC-1602C-FHA K/A-E6 C PBF 300
LCD-AC-1602C-YGN NO/-E6 PBF 1
LCD-AC-1602C-YHY Y/G-E6 C PBF 1
LCD-AC-1602C-YHY Y/G-E6 C PBF DR 1
LCD-AC-1602D-YLY Y/G-E12 ZIFF dark 135
LCD-AC-1602E-BIW W1B-E6 C PBF 8982
LCD-AC-1602E-BIW W2B-E6 C PBF 1370
LCD-AC-1602E-DIS RGB/KK-E6 PBF 296
LCD-AC-1602E-DIW W/KK-E6 C PBF 1782
LCD-AC-1602E-DLA A/KK-E12 C PBF 1
LCD-AC-1602E-DLB B/KK-E12 C PBF 830
LCD-AC-1602E-DLR R/KK-E12 C PBF 56
LCD-AC-1602E-FHA K1A-E6 C PBF 5
LCD-AC-1602E-FHA K2A-E6 C PBF 1896
LCD-AC-1602E-FHW K/W-E6 C 1999
LCD-AC-1602E-FIS K/RGB-E6 PBF 322
LCD-AC-1602E-MHW W/K-E6 C 1
LCD-AC-1602E-MIG G2K-E6 C PBF 2
LCD-AC-1602Ex-YLY Y/G-E12 PBF 42
LCD-AC-1602E-YIA Y2A-N6 C PBF 3V 21
LCD-AC-1602E-YIY Y/G-E6 3V 382
LCD-AC-1602E-YIY Y/G-E6 3V C 174
LCD-AC-1602E-YLY Y/G-E12 C PBF 3031
LCD-AC-1602E-YLY Y/G-E12 PBF 2
LCD-AC-1602E-YLY Y/G-E6 E PBF 8
LCD-AC-1602F-BIW W1B-E6 C PBF 93
LCD-AC-1602F-BIW W2B-E6 C PBF 136
LCD-AC-1602F-BIW W2B-E6 PBF 172
LCD-AC-1602F-BLW W2B-E12 C 180
LCD-AC-1602F-DIS RGB/KK-E6 PBF 50
LCD-AC-1602F-YKY Y/G-E12 PBF 431
LCD-AC-1602H-DLW W/KK-E6 C PBF 790
LCD-AC-1602H-DLW W/KK-E6 C PBF S 809
LCD-AC-1602H-FHW K/W-E6 C PBF 1311
LCD-AC-1602H-YIY Y/G-E6 C PBF 860
LCD-AC-1602P-BIW W/B-E6 PBF 80
LCD-AC-1602P-DIW W/KK-E6 PBF 2339
LCD-AC-1604A-DIA A/KK-E6 C PBF 20
LCD-AC-1604A-FHA K/A-E6 C PBF 364
LCD-AC-1604A-YHY Y/G-E6 C 366
LCD-AC-1604A-YHY Y/G-E6 E 200
LCD-AC-1604A-YLY Y/G-E12 C PBF 230
LCD-AC-2002A-BIW W/B-E6 CF PBF 17
LCD-AC-2002A-FKW K/W-E12 429
LCD-AC-2002A-YGN NO/-E6 PBF 488
LCD-AC-2002A-YIY Y/G-E6 C 1061
LCD-AC-2002A-YIY Y/G-E6 PBF 1
LCD-AC-2002F-BLW W/B-E6 PBF 479
LCD-AC-2004B-DIW W/KK-E6 C PBF 435
LCD-AC-2004H-DIW W/KK-E6 PBF 294
LCD-AC-2004H-FIS K/RGB-E6 28
LCD-AC-2004H-FIW K/W-E6 PBF 1
LCD-AC-2004H-YGN NO/-E6 3
LCD-AC-2402A-BLW W/B-E12 C PBF 127
LCD-AC-2402A-DIW W/KK-E12 C PBF 207
LCD-AC-2402A-FKW K/W-E12 C PBF 11
LCD-AC-2402A-GGN NO/-E6 1
LCD-AC-2402A-MLY Y/K-E12 C PBF 129
LCD-AC-2402A-YHY Y/G-E6 C PBF 149
LCD-AC-2402A-YHY Y/G-E6 E PBF 534
LCD-AC-4002A-YAN NO/-N6 PBF DP 380
LCD-AC-4004B-BIW W/B-E6 PBF 9
LCD-AC-C0801A FHW K/W-E6 G 176
LCD-AC-C1602A FHW K/W-E6 PBF 924
LCD-AC-C1602A-YGN NO/-E6 PBF 889
LCD-AC-C1602W BIW W/B-E6 982
LCD-AC-C2004H-FIS K/RGB-E6 194
LCD-AG-064032V-VIW W/KKK-E6 345
LCD-AG-122032G-BIW W/B-E6 PBF 296
LCD-AG-122032G-DIA A/KK-E6 PBF 340
LCD-AG-122032G-DIW W/KK-E6 PBF 405
LCD-AG-122032G-FGN NO/-E6 fstn PBF 4
LCD-AG-122032G-FHA K/A-E6 PBF 322
LCD-AG-122032G-FHW K/W-E6 PBF 2
LCD-AG-122032G-GGN NO/-E6 grey PBF 6
LCD-AG-122032G-YCY Y/G-N6 269
LCD-AG-122032G-YGN NO/-E6 PBF 4
LCD-AG-122032G-YIY Y/G-E6 495
LCD-AG-122032H-YIY Y/G-E6 4
LCD-AG-128048A-FHT K/W-E6 PBF EL DD 2
LCD-AG-128048A-FHW K/W-E6 PBF 9
LCD-AG-128064A-BIW W/B-E6 PBF 1
LCD-AG-128064A-DIW W/KK E6 3
LCD-AG-128064A-FHW K/W-E6 PBF 121
LCD-AG-128064A-MIW W/K-E6 PBF 1
LCD-AG-128064B1-BIW W/B-E6 T6963C 2
LCD-AG-128064B1-FHW K/W-E6 T6963C 5
LCD-AG-128064C-BIW W/B-E6 PBF 68
LCD-AG-128064C-GHW B/W-E6 PBF 8
LCD-AG-128064M-FHW K/W-E6 PBF 18
LCD-AG-128064MN-DIW W/KK-E6 PBF 1298
LCD-AG-128064MN-FHW K/W-E6 PBF 285
LCD-AG-128064M-YIG YGG-E6 57
LCD-AG-132064A-DIW W/KK-E6 PBF 75
LCD-AG-160032C-YCY Y/G-N6 PBF 4
LCD-AG-160128A-FHG K/G-E6 T6963C 65
LCD-AG-192064F-YBY Y/G-N6 12
LCD-AG-240064A-BIW W/B-E6 536
LCD-AG-240064A-DIW W/KK-E6 PBF 190
LCD-AG-240064A-FHW K/W-E6 108
LCD-AG-240064A-YHW B/W-E6 DA 1
LCD-AG-240064A-YHY Y/G-E6 213
LCD-AG-240064H-FHW K/W-E6 PBF DD 4
LCD-AG-240128S-BIW W/B-E6 PBF 332
LCD-AG-240128S-DIW W/KK-E6 PBF 222
LCD-AG-240128S-FHW K/W-E6 PBF 364
LCD-AG-240160A-GBG P/G-N6 2
LCD-AG-320240A-BIC W/B-E6 2
LCD-AG-320240A-BIW LED TP W/B-E6 17
LCD-AG-C128032R-DIS RGB/KK E6 PBF 329
LCD-AG-C128032R-DIW W/KK E6 PBF 4755
LCD-AG-C128032R-FGN NO/-E6 PBF 3891
LCD-AG-C128032R-FHW K/W E6 PBF 1187
LCD-AG-C128064A-DIW W/KK-E6 PBF 87
LCD-AG-C128064A-FIA K/A-E6 297
LCD-AG-C128064AY-BIW W/B-E6 PBF 3133
LCD-AG-C128064AY-DIW W/KK-E6 PBF 3438
LCD-AG-C128064AY-FHW K/W-E6 PBF 706
LCD-AG-C128064CF-BIW W/B-E6 G 888
LCD-AG-C128064CF-DIW W/KK-E6 G 2782
LCD-AG-C128064CF-DIW-CTP 932
LCD-AG-C128064CF-FGN NO/-E6 296
LCD-AG-C128064CF-FHW K/W-E6 G 3213
LCD-AG-C128064C-FHW K/W-E6 PBF 958
LCD-AG-C128064E-DIW W/KK-E6 PBF 518
LCD-AG-C128064E-FHW K/W-E6 PBF 836
LCD-AG-C240064A-DIW W/KK-E6 PBF 919
LCD-AG-C240064A-FHW K/W-E6 PBF 158
LCD-AG-C240128D-BIW W/B-E6 PBF 3
LCD-AG-C240128D-DIW W/KK-E6 PBF 360
LCD-AG-C240128D-FHW K/W-E6 PBF 757
LCD-AG-TFT240320C256K COG 2i4 10
LCD-AG-TFT240320C256K COG 2i8 TP 49
LCD-AG-TFT240320C256K COG 2i8 without TP1
LCD-AG-TFT240320C256K COG 2i8 ZIF50 9
LCD-AG-TFT240320C256K COG 3i2 ZIF40 3
LCD-AG-TFT320240C256 3i5 RTP 36
LCD-AG-TFT480272C16B 4i3 RTP 375
LCD-AG-TFT640480C256 5i6 120
LCD-AG-TFTC128160 COR 1i7 121
LCD-AG-TFTC240320 COR 2i0 5
LCD-AG-TFTC240320 COR 2i4 1
LCD-AG-TFTC240320 PAN 3i2 TP 70
LCD-AG-TFTC320240 COR 3i5 TP 6
LCD-AG-TFTC320480 COR 3i2 IPS 1
LCD-AG-TFTC320480 COR 3i95 2
LCD-AG-TFTC320480 COR 3i95 TP 5
LCD-AG-TFTET240320 ET 2i4 10
LCD-AG-TFTET240320 ET 2i4 SUN 5
LCD-AG-TFTmono 3i5 320240 AUTO 2
LCD-AG-TFTmono 5i7 320240 AUTO 78
LCD-AG-TFTSD-UART-480272C-43-L 1
LCD-AG-TFTSD-UART-480272C-43TP 1
LCD-AG-TFTSD-UART-480272C-43TP-B 478
LCD-AG-TFTSD-UART-480272C-50-L-TP 2
LCD-AG-TFTSD-UART-480272C-50TP 31
LCD-AG-TFTSD-UART-800480C-50TP 28
LCD-AG-TFTSD-UART-800480C-70-L-A-TP 3
LCD-AG-TFTSD-UART-800480C-70-L-PAN-TP 8
LCD-AG-TFT-SSD1963-320240-TP-3i5 1
LCD-AG-TFT-SSD1963-480272-4i3 3
LCD-AG-TFT-SSD1963-480272-TP-4i3 11
LCD-AV-016002S01-FLS 2
LCD-AV-12232W-201 3Vprob 6
LCD-AV-128128B-C03 3
LCD-AV-12832C-601 3
LCD-AV-1602M-201 11
LCD-AV-1602P-401 3
LCD-AV-19248A-201 5
LCD-AV-3.5D-HH10135P00 refl. 2871
LCD-AV-3.5D-HH10135P01 trans 36
LCD-AV-CBC018001A01-DLW-R 2IC DJ 44
LCD-AV-CBS106B00-HKW-R 541
LCD-AV-CC12-00 1
LCD-AV-CMGC016002A02-R 2
LCD-AV-E_TOP_D-FT1410019P00 10
LCD-AV-FT1410019P00 2
LCD-AV-LDT5983 20
LCD-AV-LDT7341 17
LCD-AV-LDT7341ROT_TH15073P00 69
LCD-AV-LDT9408-TN DA 3
LCD-AV-LDT9409-HTN DA 11
LCD-AV-LDT9409-HTN DA V3 36
LCD-AV-PC11-WKB W/B-E12 266
LCD-AV-SH112B03-R-LDT-DA_5V 80
LCD-AV-SN070B00-R 125
LCD-AV-SN071D01-R-R-S 16
LCD-AV-TH10267P00 DF 3
LCD-AV-TH13960P00/LDT2890 161
LCD-AV-WM-1621-64A-01-TJN with drv 15
LCD-BISTABLE-128064Hy-DIY-refl. 327
LCD-CTP-07i0-ziff6-I2C 3
LCD-CTP-10i1-ziff10-I2C 1
LCD-CTP-128064CF-goldpin16-8buttons 827
LCD-EC-1604A-BIW W/B-E6 C 2375
LCD-EC-1604A-DIW W/KK-E6 265
LCD-EC-1604A-FHW K/W-E6 C 202
LCD-EC-1604A-FHW K/W-E6 E 200
LCD-EC-2004H-BIW-DP-cab. 6
LCD-EG-128064H-BHW W/B-E6 1258
LCD-EG-128064H-DIW W/KK-E6 1470
LCD-EG-128064H-FHW K/W-E6 778
LCD-EG-C128064A-BIW W/B-E6 3
LCD-EG-C128064A-DIW W/KK-E6 3
LCD-EG-C128064A-FIW K/W-E6 3
LCD-EG-C128064CB1-BIW E6 1
LCD-EG-C128064CB1-FHW E6 8
LCD-ET-EL01072HR4-HTN-Refl 15
LCD-ET-EL01072HV4-HTN-negativ-transmisiv15
LCD-ET-EL01072SH4-STN-Refl 15
LCD-ET-EL01072TR4-TN-Refl 15
LCD-EV-EL00959TS2 2
LCD-LC-0802C-BIW W/B-E6 972
LCD-LC-0802C-YHY Y/G-E6 1276
LCD-LG-TFT240320C256K COG 2i4 167
LCD-PC-0802E-BIW W/B-E6 4
LCD-PC-0802E-BIW W/B-E6 C 987
LCD-PC-0802E-FHW K/W-E6 400
LCD-PC-0802E-FHW K/W-E6 C 74
LCD-PC-0802E-YHY Y/G-E6 C 981
LCD-PC-1601A-BLW W1B-E12 49
LCD-PC-1601A-FHW K/W-E6 499
LCD-PC-1601A-Y/G-1L E6 100
LCD-PC-1602A-BIW W/B-1L E6 720
LCD-PC-1602A-BIW W/B-1L E6 C 12247
LCD-PC-1602A-FHW K/W-1L E6 C 5942
LCD-PC-1602An-BIW W/B-1L E6 C 199
LCD-PC-1602An-DIB B/KK-1L E6 C 3
LCD-PC-1602An-DIG G/KK-1L E6 C 499
LCD-PC-1602An-DIR R/KK-1L E6 C 503
LCD-PC-1602An-DIW W/KK-1L E6 C 324
LCD-PC-1602An-DIY Y/KK-1L E6 C 418
LCD-PC-1602An-FHW K/W-1L E6 C 359
LCD-PC-1602An-YHY Y/G-1L E6 C 79
LCD-PC-1602A-YGN NO/-E6 33
LCD-PC-1602A-YHY Y/G-1L E6 C 3193
LCD-PC-1602A-YHY-Y/G-1L E6 49
LCD-PC-1602B-BIW W/B-2L E6 C 120
LCD-PC-1602B-BLW W/B-2L E12 E 272
LCD-PC-1602B-FHA K/A-2L E6 C 183
LCD-PC-1602B-FHW K/W-2L E6 C 265
LCD-PC-1602B-YHY Y/G-2L E6 C 20
LCD-PC-1602K-BxW W/B-E 2
LCD-PC-1602K-YLY Y/G-E12 2
LCD-PC-1604A-DHW W/KK-E6 121
LCD-PC-1604A-YHY Y/G-E6 2
LCD-PC-2002A-BIW W/B-E6 C 256
LCD-PC-2002A-DIW W/KK-E6 C 589
LCD-PC-2004A-BIW-W/B E6 39
LCD-PC-2004A-FHW-K/W E6 77
LCD-PC-2004A-VIW W/KKK-E6 19
LCD-PC-2004A-YHY Y/G E6 195
LCD-PC-2004C-BIW W/B-E6 C 62
LCD-PC-2004C-FIW K/W-E6 C 133
LCD-PC-4002A-YIY Y/G-E6 C 8
LCD-PC-4004B-YHY Y/G-E6 2
LCD-PG-128064D-BIW W/B-E6 271
LCD-PG-128064J-FHW K/W-E6 2
LCD-PG-12864J B/W 2
LCD-PG-12864J W/KK 2
LCD-PG-12864J Y/G 2
LCD-RG-192064F-FHA K/A-E6 PBF 14
LCD-RTP-04i3-ET-FFC4-1mm-20.9 415
LCD-RTP-04i3-PAN-FFC4-1mm-25.0 150
LCD-RTP-05i6-ziff4 487
LCD-RTP-07i0-ET-FFC4-1mm-81.2 460
LCD-RTP-07i0-PAN 10
LCD-RTP-10i1-ziff4 12
LCD-RTP-128064A-goldpin4 299
LCD-RTP-240128S-ziff4 577
LCD-TG-320RGB234-P64CN1/SPS 18
LCD-TG-640RGB480-10inch4-DSTN SANYO 8
LCD-TG-640x480mono 8inch4 EG9018C 6
LE33CD SO8 PBF 10
LED FYLS-1206UGC 21000
LED FYLS-1206URC 21000
LED FYLS-1206UYC 21000
LED FYS-40011DUR-21 40
LED_1602-WHITE-1L 883
LED_1602-YELLOWGREEN-1L 906
LED_CGG128064CF-RGB-18L 47
LED_CGG128064M-XXW 5927
LED_RGB_2x4_FASTL 10
LED1-AS-02811AB-B PBF 517
LED1-AS-02811AG-B PBF 325
LED1-AS-02811AS-B PBF 93
LED1-AS-02811AW-B PBF 89
LED1-AS-02811BB-B PBF 3
LED1-AS-02811BG-B PBF 3767
LED1-AS-02811BMR-B 842
LED1-AS-02811BS-B PBF 800
LED1-AS-02811BS-B-16 2
LED1-AS-02811BW-B PBF 667
LED1-AS-03014AW-B 38
LED1-AS-03014BB-B bended pins 6
LED1-AS-03014BB-B PBF 14
LED1-AS-03014BK-B /374 PBF 60
LED1-AS-03014BS-B 615
LED1-AS-03014BS-B bended pins 2150
LED1-AS-03014BW-B PBF 8
LED1-AS-03611BB-B PBF 1057
LED1-AS-03611BG-B 60
LED1-AS-03611BMG-B 828
LED1-AS-03611BMR-B 1361
LED1-AS-03911AB-B PBF 370
LED1-AS-03911AMG-B /286 PBF 212
LED1-AS-03911BB-B PBF 1494
LED1-AS-03911BMG-B PBF 2969
LED1-AS-03911BMR-B PBF 17
LED1-AS-03911BMY-B PBF 996
LED1-AS-03911BW-B PBF 2519
LED1-AS-03915BMRMG-B PBF 2613
LED1-AS-05011BMG-B PBF 1776
LED1-AS-05211AB-B PBF 235
LED1-AS-05211BG-B PBF 2017
LED1-AS-05211BK-B 4mm/182 PBF 7
LED1-AS-05211BMY-B PBF 802
LED1-AS-05219AMR-B PBF 314
LED1-AS-05219BK-4B 2
LED1-AS-05219BMG-B 86
LED1-AS-05219BMG-B 4mm 1594
LED1-AS-05219BMR-B 1501
LED1-AS-05219BMR-B10 20
LED1-AS-05219BMRMG-B PBF 5740
LED1-AS-05219BS-B /182 PBF 1
LED1-AS-05613AG-B PBF 1322
LED1-AS-05613AMR-B 2754
LED1-AS-05613BB-B PBF 1301
LED1-AS-05613BMG-B 1881
LED1-AS-05613BMR-B 4mm 372
LED1-AS-05613BMR-B PBF 898
LED1-AS-05613BMRMG-B PBF 1417
LED1-AS-05613BMY-B PBF 4900
LED1-AS-05613BY-B PBF 209
LED1-AS-08011BMG-B PBF 596
LED1-AS-08011BMRMG-B PBF 3760
LED1-AS-08011BMY-B /64 PBF 3
LED1-AS-08011BS-B 3849
LED1-AS-08012BA-B PBF 616
LED1-AS-08012BB-B PBF 5
LED1-AS-08012BMG-B PBF 450
LED1-AS-08012BMR-B PBF 2239
LED1-AS-08012BMY-B PBF 5015
LED1-AS-08012BPG-B PBF 181
LED1-AS-08018BMG-B /64 PBF 2756
LED1-AS-10016BG-B PBF 1528
LED1-AS-10016BMG-B PBF 66
LED1-AS-10016BMR-B PBF 269
LED1-AS-10016BMR-B10 PBF 5
LED1-AS-10016BMY-B PBF 980
LED1-AS-10016DMRMG-B PBF 80
LED1-AS-12011BMR-B PBF 674
LED1-AS-12011BMRMG-B PBF 1266
LED1-AS-15011BMA-B PBF 19
LED1-AS-15011BMB-B PBF 909
LED1-AS-15011BMG-B PBF 1123
LED1-AS-15011BMPG-B 393
LED1-AS-15011BMR-B PBF 887
LED1-AS-15011BMY-B 206
LED1-AS-18011BMA-B PBF 579
LED1-AS-18011BMG-B PBF 307
LED1-AS-18011BMR-B PBF 118
LED1-AS-18011BMY-B PBF 421
LED1-AS-23011BB-B PBF 270
LED1-AS-23011BMG-B 28
LED1-AS-23011BMR-B PBF 625
LED1-AS-23011BMRMG-B PBF 1
LED1-AS-40011DMG-B PBF 66
LED1-AS-40011DMR-B PBF 391
LED1-AS-40017DW-B PBF 50
LED1-AS-40019BMRMG-B PBF 121
LED1-AS-50102BB-B PBF 1
LED1-AS-50102BMR-B PBF 34
LED1-AS-50102BMY-B PBF 66
LED1-AS-70011BMG-B PBF 1
LED1-AS-80012BMG OUT PBF 3
LED1-AS-80012BMR-B-PCB 22
LED1-AS-8001SEGMENTS GREEN IN PBF 14
LED1-AS-8001SEGMENTS RED IN PBF 8
LED2-AD-02821BB-B PBF 73
LED2-AD-02821BG-B PBF 3960
LED2-AD-02821BH-B PBF 2467
LED2-AD-02821BK-B-LC PBF 1070
LED2-AD-03021BS-B PBF 31
LED2-AD-03622BB-B /180 PBF 342
LED2-AD-03622BG-B /192 PBF 1
LED2-AD-03622BMR-B PBF 553
LED2-AD-03622BS-B /192 PBF 1
LED2-AD-03622BY-B /34 PBF 890
LED2-AD-05221BG-B PBF 963
LED2-AD-05221BS-B PBF 384
LED2-AD-05621BS-N /84 PBF 61
LED2-AD-05624AG-B PBF 760
LED2-AD-05624AMR-B 1306
LED2-AD-05624AS-B /84 PBF 6
LED2-AD-05624AS-N /84 PBF 228
LED2-AD-05624BB-B 3
LED2-AD-05624BK-B-LC PBF 1
LED2-AD-05624BMG-B PBF 4310
LED2-AD-05624BMPG-B 474
LED2-AD-05624BMR-B PBF 1951
LED2-AD-05624BMY-B PBF 163
LED2-AD-05624BW-B PBF 1051
LED2-AD-05624BY-B PBF 202
LED2-AD-05627BS-B PBF 142
LED2-AD-08021AMG-B PBF 472
LED2-AD-08021BG-B PBF 277
LED2-AD-08021BMPG-B 492
LED2-AD-08021BMR-B 762
LED2-AD-08021BMY-B PBF 893
LED2-AD-08021BS-B /45 PBF 459
LED3-AT-03631AMG-B 502
LED3-AT-03631BG-N PBF 335
LED3-AT-03631BMA-B PBF 447
LED3-AT-03631BMG-B PBF 1049
LED3-AT-03631BMR-B 1
LED3-AT-03931BG-N PBF 292
LED3-AT-03931BS-N PBF 199
LED3-AT-03932BMR-B 2754
LED3-AT-05031BMR-N 9mm 100
LED3-AT-05636AB-B 1090
LED3-AT-05636AMG-B 1015
LED3-AT-05636AMR-B 1035
LED3-AT-05636AMY-B 1040
LED3-AT-05636APG-B 1070
LED3-AT-05636AW-B 1065
LED3-AT-05636BB-B PBF 1762
LED3-AT-05636BMA-B 459
LED3-AT-05636BMG-B PBF 9855
LED3-AT-05636BMR-B PBF /54 3798
LED3-AT-05636BMY-B 1199
LED3-AT-05636BPG-B 1905
LED3-AT-05636BW-B PBF 4605
LED4-AF-02841BA-B PBF 254
LED4-AF-02841BB-B PBF 500
LED4-AF-02841BMR-B PBF 206
LED4-AF-02841BS-B PBF 1
LED4-AF-02841BW-B PBF 432
LED4-AF-02841BY-B PBF 865
LED4-AF-02849AMG-B PBF 295
LED4-AF-02849BMG-B PBF 112
LED4-AF-03641AMG-B 497
LED4-AF-03641BK-B-LC PBF 125
LED4-AF-03641BMG-B PBF 257
LED4-AF-03641BMY-B PBF 299
LED4-AF-03641BUMG-B PBF 365
LED4-AF-03944BK-B-LC 939
LED4-AF-03944BMG-B 133
LED4-AF-03944BS-B /72 PBF 1715
LED4-AF-05641HMG-B/B2-LC LED PBF 702
LED4-AF-05641HS-B/B2-LC LED PBF 1834
LED4-AF-05643FB-B PBF 1324
LED4-AF-05643FG-B PBF 1513
LED4-AF-05643FMG-B 871
LED4-AF-05643FMR-B 2822
LED4-AF-05643FMY-B 1655
LED4-AF-05643FW-B 2394
LED4-AF-05643FWW-B 4000K 1148
LED4-AF-08041AMRMG-B 415
LED4-AF-08041BMR-B 1283
LED4-AF-08041BMRMG-B 626
LED4-AF-5462BS-6B PBF 1088
LED4SMD-AF-02841CMR-B 6_2_LED 30
LED-AB TOA-L12ZB-N = R20103UBW 108
LED-AB TOA-L12ZMY-N = R20103UYW 1184
LED-AB TOA-L12ZW-N = R20103UWW white 1998
LED-AB TWLBS2006AMY-X PBF 298
LED-AB-03044BSG-B PBF 4
LED-AB-AS102510AB-B PBF 1478
LED-AB-AS102510ABMRMG-B PBF 172
LED-AB-AS102510AG-B PBF 1443
LED-AB-AS102510AMR-B 1024
LED-AB-AS102510AMY-B PBF 2239
LED-AB-AS102510APG-B 1836
LED-AB-AS102510AS-B PBF 573
LED-AB-AS102510AY-B PBF 296
LED-AB-AS102510DSG-B PBF 379
LED-AB-AS102510ESG-B PBF 228
LED-AL-100G-D00150-60 363
LED-AL-100R-D00300-60 H PBF 8245
LED-AL-100W-W25000-10 PBF 2561
LED-AL-100Y-D00220-60 H PBF 4015
LED-AL-3/5 holder f5x2mm THT 29840
LED-AL-30A-W0900-50 2800
LED-AL-30B-D00350-50 PBF 17943
LED-AL-30B-W02900-25 PBF 3616
LED-AL-30G-D00100-60 PBF 790
LED-AL-30G-D00200-60 H PBF 10003
LED-AL-30PG-W1800-50 1000
LED-AL-30R-D00100-60 PBF 2285
LED-AL-30R-W02000-20 H PBF 1920
LED-AL-30W-W04500-30 H WARM PBF 215
LED-AL-30W-W04500-30 PBF 3310
LED-AL-30W-W08000-30 WARM PBF 34550
LED-AL-30Y-D00100-60 PBF 1520
LED-AL-50A-W01800-60 317
LED-AL-50B-D00800-90 PBF 4802
LED-AL-50B-W02000-60 PBF 1306
LED-AL-50B-W12000-20 30000
LED-AL-50G-D00080-60 H PBF 2905
LED-AL-50G-D00080-60 PBF 102
LED-AL-50G-D01500-60 PBF 37000
LED-AL-50R-D00080-45 H PBF 66002
LED-AL-50R-D00500-45 PBF L 12680
LED-AL-50R-W10000-10 H PBF 5059
LED-AL-50U-W00140 flat top UV 402nm 400
LED-AL-50U-W00140-15 H UV 402nm PBF 19
LED-AL-50W-W02500-60M PBF 90
LED-AL-50W-W04000-60 H PBF 14194
LED-AL-50W-W04000-60 H WARM PBF 6000
LED-AL-50Y-D00080-60 H PBF 4880
LED-AL-50Y-D00080-60 PBF 3
LED-AL-F30R-D00200-60 FLASH 2Hz PBF 8657
LED-AL-F50R-D00200-60 FLASH 2Hz PBF 6760
LED-AL-FLUX105A-W01500-80 PBF 20
LED-AL-FLUX105B-W00400-80 PBF 2
LED-AL-FLUX105R-W01500-80 PBF 12
LED-AL-FLUX105W-W02500-80 PBF WARM 1965
LED-AL-FLUX105Y-W00850-80 PBF 778
LED-AL-FLUX112B-W00400-90 PBF 2152
LED-AL-FLUX112G-W01600-90 PBF 2987
LED-AL-FLUX112R-W01200-90 PBF 26
LED-AL-FLUX112W-W02200-90 PBF 1186
LED-AL-FLUX112W-W02200-90 PBF WARM 918
LED-AL-FLUX112Y-W01000-90 PBF 7803
LED-AL-FLUX119R-60mA 3625
LED-AL-FLUX119W-19lm-60mA 4099
LED-AL-FLUX119Y-60mA 9100
LED-ALFO-17R-sD00750-55 11000
LED-ALH-30G-DF-30-40 case PBF 370
LED-ALH-30RG/Y-DF-25/21/30-40 case 8742
LED-ALH-30RG-DF-24/24-60 case PBF 577
LED-AL-IR30-940nm 801
LED-AL-IR30-940nm NL 75
LED-AL-IR30-phototran-blue-lens-940nm 7729
LED-AL-IR30-phototran-clear-lens NL 9133
LED-AL-IR50-940nm 25828
LED-AL-L50G-D00100-45 2mA PBF 14110
LED-AL-L50R-D00300-45 2mA PBF 10
LED-AL-M30B-D00350-50 PBF 198
LED-AL-M30G-D00120-60 PBF 2495
LED-AL-M30PG-D02500-60 PBF 8299
LED-AL-M30R-D00150-60 PBF 2835
LED-AL-M30Y-D00160-60 PBF 3709
LED-ALM-LAMP-18x5060-WHITE-12V 18
LED-ALM-PCB-30x3528B-12V 66
LED-ALM-PCB-30x3528G-12V 134
LED-ALM-PCB-30x3528R-12V 56
LED-ALM-PCB-30x3528W-12V 11
LED-ALM-PCB-30x3528W-WARM-12V 64
LED-ALM-PCB-30x3528Y-12V 77
LED-ALM-PCB-3xFLUXW-12V 280
LED-ALM-PCB-3xFLUXW-WARM-12V 1850
LED-ALM-PCV2B-12V 859
LED-ALM-PCV2G-12V 963
LED-ALM-PCV2R-12V 861
LED-ALM-PCV2W-12V 45
LED-ALM-PCV2Y-12V 867
LED-ALM-PCV3B-12V 1
LED-ALM-PCV3G-12V 4054
LED-ALM-PCV3R-12V 2632
LED-ALM-PCV3W-12V 420
LED-ALM-PCV3W-12V WARM 8646
LED-ALM-PCV3Y-12V 4214
LED-ALM-TAPE2835W- 120inM 5000K 5
LED-ALM-TAPE2835W-Warm 120inM 2700K 5
LED-ALM-TAPE2835W-wWarm 60inM 2700K 50
LED-ALM-TAPE2835W-wWarm 60inM 3100K 100
LED-ALM-TAPE-3528B 60inM strip 5
LED-ALM-TAPE-3528G 60inM strip 5
LED-ALM-TAPE-3528R 60inM strip 5
LED-ALM-TAPE-3528Y 60inM strip 5
LED-ALM-TAPE-5730W-Warm 30inM 50
LED-ALM-TAPE-RGB5060x3/10cm 66
LED-AL-o50PG-W08000-130-70 PBF 7
LED-AL-o50R-W01500-130-70 PBF 9220
LED-AL-o50W-W03000-130-70 PBF 76837
LED-AL-o50W-W03000-130-70 PBF WARM 46041
LED-AL-o50Y-W00600-130-70 PBF 7735
LED-AL-o50Y-W00900-130-70 PBF 2793
LED-AL-p5x2G-D00015-120 PBF 1296
LED-AL-p5x2R-D00030-160 PBF 7
LED-AL-p5x2Y-D00045-160 PBF 3029
LED-AL-pC3x2W-W01500-120 PBF 9797
LED-AL-pC3x2Y-W00300-160 PBF 8602
LED-AL-pC5x2B-W00090-160 PBF 8186
LED-AL-pC5x2G-W00025-160 PBF 9729
LED-AL-pC5x2R-W00030-160 PBF 9741
LED-AL-pC5x2W-W00900-160 PBF 7166
LED-AL-pC5x2Y-W00040-160 PBF 10112
LED-AL-pC-D5x2RG-160 PBF 955
LED-AL-pM5x2B-D00090-160 PBF 4317
LED-AL-pM5x2G-D00040-160 PBF 5835
LED-AL-pM5x2R-D00030-160 PBF 6310
LED-AL-pM5x2W-D00300-160 PBF 369
LED-AL-RB30-WC-60/150-30 PBF 73
LED-AL-RB50-WC-60/150-40 PBF 6418
LED-AL-RG30-DF-150/120-50 PBF 7060
LED-AL-RG50-WC-1200/1200-40 PBF 12725
LED-AL-RG50-WC-70/90-40 PBF 56
LED-AL-RGB50-WC-1500/5000/1200-30 PBF 499
LED-AL-RGY TOL-50aRGYaWZa 9348
LED-ALS-0603B-00140-120 16617
LED-ALS-0603G-00055-120 15975
LED-ALS-0603PG-00520-120 31251
LED-ALS-0603R-00160-120 10mA 80491
LED-ALS-0603R-00165-120 L 5
LED-ALS-0603W-00430-120 14099
LED-ALS-0603W-00430-120 COLD 5410
LED-ALS-0603W-00430-120 WARM 23900
LED-ALS-0603Y-00120-120 5876
LED-ALS-0805B-00080-120 139
LED-ALS-0805B-00310-120 24630
LED-ALS-0805G-00100-120 32049
LED-ALS-0805GP-00600-120 8
LED-ALS-0805R-00060-120 12167
LED-ALS-0805W-01500-120 32535
LED-ALS-0805W-01950-120 WARM 2079
LED-ALS-0805Y-00100-120 3000
LED-ALS-0805Y-00700-120 2490
LED-ALS-1206B-00100-120 7
LED-ALS-1206B-00110-120 2
LED-ALS-1206G-00060-120 8790
LED-ALS-1206PG-00600-120 8840
LED-ALS-1206R-00060-120 15570
LED-ALS-1206W-00330-120 24650
LED-ALS-1206Y-00060-120 8600
LED-ALS-1206Y-00900-120 766
LED-ALS-2835B-01150-120_60mA 3000
LED-ALS-2835PG-04050-120_60mA 3000
LED-ALS-2835R-01950-120_60mA 5510
LED-ALS-2835W-lm25-120_60mA-3000K 6000
LED-ALS-2835W-lm27-120_60mA-4000K 6100
LED-ALS-2835W-lm28-120_60mA-5000K 5780
LED-ALS-2835Y-02000-120_60mA 3000
LED-ALS-3014W-13lm-120 6500K 26400
LED-ALS-3020B-00200-120 7332
LED-ALS-3020G-00600-120 22448
LED-ALS-3020R-00200-120 49246
LED-ALS-3020W-01100-120 227
LED-ALS-3020W-01100-120 WARM 3705
LED-ALS-3020W-02000-120 11869
LED-ALS-3020Y-00300-120 50586
LED-ALS-3528B-00160-120 13483
LED-ALS-3528B-00160-120 black 18
LED-ALS-3528G-00500-120 13213
LED-ALS-3528G-00500-120 black 525
LED-ALS-3528R-00200-120 21
LED-ALS-3528R-00200-120 black 10
LED-ALS-3528W-01100-120 Warm 830
LED-ALS-3528WW-2x900-120 Warm 264
LED-ALS-3528Y-00330-120 10499
LED-ALS-5060RRR-3x250-100 61
LED-ALS-5060WWW-3x1100-100 2829
LED-ALS-5060WWW-3x1100-100 WARM 6515
LED-ALS-5730W-1800-120-12000K- COLD 44339
LED-ALS-5730W-1800-120-2700K- WARM 1839
LED-ALS-5730W-1800-120-6500K-NEUTRAL 1774
LED-ALS-K2810B-00080-90 26791
LED-ALS-K2810G-00060-90 1467
LED-ALS-K2810R-00040-90 781
LED-ALS-K2810W-00330-90 1307
LED-ALS-K2810W-00330-90-4000K 3734
LED-ALS-K2810W-00330-90-6000K 4010
LED-ALS-K2810Y-00180-90 1977
LED-ALS-K3010B-00220-140 27007
LED-ALS-K3010O-00330-140 26830
LED-ALS-K3010PG-01280-140 27594
LED-ALS-K3010-phototransistor-940nm 970
LED-ALS-K3010R-00310-140 23769
LED-ALS-K3010W-00800-140 11826
LED-ALS-P00500mW-B-lm05-140 PBF 18
LED-ALS-P00500mW-G-lm18-140 PBF 208
LED-ALS-P00500mW-W-lm25-140 WARM 1924
LED-ALS-P00500mW-Y-lm10-140 PBF 2
LED-ALS-P01000mW-B-lm23-140 PBF 563
LED-ALS-P01000mW-G-lm70-140 PBF 657
LED-ALS-P01000mW-R-lm40-140 PBF 1
LED-ALS-P01000mW-W-lm080-140 W 2000K 990
LED-ALS-P01000mW-W-lm120-140 W 6000K 5966
LED-ALS-P01000mW-W-lm130-125 4000K 2042
LED-ALS-P01000mW-W-lm145-125 WARM 1
LED-ALS-P01000mW-W-lm150-125 PBF 73
LED-ALS-P01000mW-Y-lm45-140 PBF 1048
LED-ALS-P03000mW-B-lm24-125 PBF 1
LED-ALS-P03000mW-G-STAR PBF 15
LED-ALS-P05000mW-W-lm175-125 PBF 2
LED-ALS-P05000mW-W-lm175-125 WARM 3
LED-ALS-P10000mW-W-lm1000-140 F 220V 5
LED-ALS-P10000mW-W-lm1000-140 FLAT 262
LED-ALS-P10000mW-W-lm1000-140 FLT WARM 326
LED-ALS-P10000mW-W-lm1000-140 new 230V 10
LED-ALS-P10000mW-W-lm1100-140 FLT RW4K 460
LED-ALS-P10000mW-W-lm400-140 PBF 2
LED-ALS-P10000mW-W-lm400-140 WARM 1
LED-ALS-P20000mW-W-lm2300-140 FL-3000K 79
LED-ALS-P20000mW-W-lm2350-140 FL-4000K 148
LED-ALS-P20000mW-W-lm2400-140 FL-5000K 228
LED-ALS-P20000mW-W-lm800-140 PBF 2
LED-ALS-P25000mW-W-lm1100-140 WARM 4
LED-ALS-P30000mW-W-1500lm-S64 PBF 2
LED-ALS-P30000mW-W-1500lm-S64 WARM 24
LED-ALS-P30000mW-W-lm3600-140 FLAT WARM 11
LED-ALS-P-3535-01000mW-PBF 100
LED-ALS-P50000mW-W-lm5500-140 K3000 43
LED-ALS-P50000mW-W-lm6100-140 K4000 31
LED-ALS-P50000mW-W-lm6300-140 K5000 4
LED-ALS-P-5050-WHITE 27
LED-ALS-P-5050-WHITE 10W 20
LED-ALS-P70000mW-W-lm9500-140 FLAT 32
LED-ALS-P-HH-LENS-15-BLACK 1752
LED-ALS-P-HH-LENS-60-WHITE 1935
LED-ALS-P-LENS-08 4281
LED-ALS-P-LENS-15 1063
LED-ALS-P-LENS-30 908
LED-ALS-P-LENS-45 1564
LED-ALS-P-LENS-60 1577
LED-ALS-PP100W-W-lm12K-140 FLAT 31
LED-ALS-PP100W-W-lm12K-140 FLAT 4000K 31
LED-ALS-RGB1617-190/350/70-120 3620
LED-ALS-RGB3010K-250/800/220-120 7890
LED-ALS-RGB3216-190/450/160-120 (1206) 6
LED-ALS-RGB3528-160/580/150-120 24
LED-ALS-RGB3528-160/580/150-120 L 2194
LED-ALS-RGB3537-800/1500/500-120-6L 3590
LED-ALS-RGB5060-250/530/190-100 8
LED-AM-12088AB-B PBF 3
LED-AM-12088AG-B PBF 138
LED-AM-12088AMR-B PBF 139
LED-AM-12088AS-B PBF 5
LED-AM-12088AW-B PBF 108
LED-AM-12088AY-B PBF 98
LED-AM-15088BMR-B PBF 4
LED-AM-19088BMR-B /784 PBF 141
LED-AM-19088NK-B PBF 74
LED-AM-19088NMR-B 24
LED-AM-19088NS-B PBF 10
LED-AM-20057AMR-B 899
LED-AM-20057BMR-B 27
LED-AM-23088DMR-B PBF 221
LED-AM-23088DMRMG-B PBF 150
LED-AM-23088FDMPG-B 10
LED-AM-23088FDMR-B 96
LED-AM-46058BMG-B IN PBF 23
LED-AM-46058BMG-B OUT PBF 19
LED-AM-46058BMR-B IN PBF 21
LED-AM-46058BMR-B OUT PBF 19
LED-AM-46058BMRMG-B IN PBF 32
LED-AM-46058BMRMG-B OUT PBF 20
LED-FYM-23881DUR-11 450
LED-FYM-7881BUHR-11 512
LED-FYS-5612BG-21-L9.5 900
LED-T-RICHWHITE-2835-120/MB LP 12V 8
LED-T-WHITE-2835-120/MB LP 12V 2800K 25
LF33ABDT DPAK-3/T 184
LF33CDT DPAK/2500 PBF 405
LL4148 SOD80/MM/2500 PBF 288
LM211 SO8 675
LM2574HVN-5 DIP8 200
LM2576HVS-12 TO-263 47
LM2576HVT-3,3 TO220-5/45 4
LM2577S-ADJ TO-263-5/50 3
LM2675M-5,0 SO8/T 3
LM2675M-ADJ SO8/95 65
LM317LDR SO8/2500 PBF 1029
LM317T 1,5A TO220/50 PBF ST 1093
LM324DR SO14/2500 PBF 977
LM335 SO8 452
LM335 TO92 153
LM339D SO14/55 199
LM358D SO8/2500 PBF 70
LM386 DIP8/50 PBF 70
LM393D SO8/2500 PBF 525
LM393N DIP8/50 ST PBF 4
LM567CN DIP8/40 NS PBF 1
LMC567CM SO8 87
LMP7702MA 15
LP2951ACM-3,0 SO8/T PBF 3
LP2951ACM-3,3 SO8/T PBF 280
LP2980-3,0V SOT23-5 211
LP2980AIM5-3,0 SOT353/1000 186
LPC2138FBD64/01 LQFP64 25
LT1944EMS MSOP10/50 PBF 1
LT3477 TSSOP20 PBF 1
LTC2052CS SO14 10
M29W160EB-70N TSOP48 Numonyx 15
M4 1A/400V DSMA(DO-214AC)/7500 1748
M7 (SM4007) 1A/1000V DO214AC/5000 1080
MAX1232CSA SO8/100 41
MAX232N DIP16/25 TI PBF 26
MAX3232ESE+ SO16/T 7
MAX7219ENG DIP24 88
MAX7219EWG SO24W 1
MAX810LTRG SOT23/3000 PBF 1806
MBR340 3A/40V DO201AD 955
MBR745 7A/45V Sch TO220/50 PBF 2
MBRS360T3G 3A/60V SMC 940
MC3361BP DIP16 10
MC34063A DIP8 4
MC34063AD SO8/T PBF 126
MCP130T-300I/TT 10
MCP73832T-2ATI/OT SOT23-5 80
MCT6 DIP8/50 PBF 8
MIC38C43BN DIP8 100
MIC4690YM SO8/T PBF 118
Micro SD 1GB - memory card 935
MJD122G 369D (IPAK) THT 56
MJD122G TO252 (DPAK)/T 383
MKT 15nF/100V 5% R=5mm 1470
MKT 22nF/100V 5% R=5mm 124
MKT 33nF/63V 10% R=5mm 161
MKT 150nF/63V 10% R=5mm 129
MKT 220nF/50V 5% R=7,5mm/100 90
MKT 680nF/250V 5% R=15mm 1
MKT 680nF/63V 5% R=5mm 809
MMBT3904 SOT23/3000 PBF 843
MOC3020M DIP6/50 PBF 1274
MOC3021 DIP6 3
MOC3023M DIP6/50 PBF 284
MS-4,3mm SMD(6x3mm) 18
MS-5,0mm (3,5+1,5mm) 594
MS-9,5mm (3,5+6,0mm) 326
MS-9,5mm (3,5+6,0mm) Angle 636
MSP430F1232IDW SO28 3
MT8808AP PLCC28/T 23
MT8816AE DIP40 28
MT8816AP PLCC44/30 154
MT8870DS SO18/T 96
MT8888CS SO20/37 2
MX27C1000QC-90 SMD7x9 12,5V 22
NE555DR SO8/1000 PBF 106
NE555N DIP8/50 PBF 179
NE567DS SO8/T 28
NJU7670M SO14 21
OLED-AC-1602E-Y 133
OLED-AC-2004CY-Y 20
OLED-AC-P-2004A 2
OLED-AG-128032DY-Y 280
OLED-AG-L-128128-01-GREY 81
OLED-AG-L-128128-04 10
OLED-AG-L-12864-03C-BLUE-0i96 177
OLED-AG-L-12864-03C-WHITE-0i96 619
OLED-AG-L-12864-05-WHITE-1i3 458
OLED-AG-L-12864-11-White-1i5 302
OLED-AG-L-6448-01-White-0i66 460
OLED-PC-1601E-W 2
OLED-PG-12864-2i4-W-SPD0301 43
OLED-PG-12864-2i4-Y-SPD0301 9
OLED-PG-12864-2i7-Y-SSD1325 2
OP90GSZ SO8/1000 199
OWIRH125-470M 788
P80C552-IBA 24M PLCC68/T 11
PC1602ARU-IWA-A LCD 7
PC-1604A-Y/G 3
PC2002ARU-AEA-A LCD 10
PC2402LRU-AEA-B LCD 1
PC817C DIP4/100 PBF 203
PCF8563T SO8/2500 PBF 1353
PCF8573P DIP16 1
PCF8574P DIP16/25 294
PCF8574T SO16W/T 594
PCF8576CT VSO56 SOT190-1 5
PCF8583P DIP8/50 380
PCF8583T SO8/1000 PBF 705
PCF8591P DIP16/25 249
PIC12F629-I/P DIP8/60 PBF 4
PIC12F629-I/SN SO8/100 3
PIC16F628A-I/P DIP18/25 PBF 217
PIC16F628A-I/SO SO18/42 PBF 59
PIC16F676-I/P DIP14/30 51
PIC16F676-I/SL SO14/T 5
PIC16F676-I/ST TSSOP14/T 10
PIC16F684-I/SL SO14 183
PIC16F716-I/P DIP18/25 PBF 59
PIC16F76-I/SS SSOP28/T 2
PIC16F84A-04/P DIP18/25 PBF 1
PIC16F873A-I/SO SO28/27 PBF 35
PIC16F873A-I/SP DIP28/15 PBF 73
PIC16F877-20I/L PLCC44/T 74
PIC16F877A-20I/L PLCC44/27 22
PLCC44 Socket 44PIN/24 PBF 15
PLCC44 Socket SMD44/25 PBF 600
PLCC44-Gold 44PIN/24 PBF 89
PLCC68-Gold Socket 68PIN/18 18
POT.10K / 64P-103 20
POT.10R /43P-100 5
POT.1K / 64X-102 4
POT.1M /43P-105 84
POT.20K / 43P-203 2
Q 3,200MHz HC49S PBF 50
Q 3,579545MHz HC49S-SMD PBF 1757
Q 3,5795MHz HC49S Resonator 48
Q 3,6864MHz HC49S PBF 384
Q 3,6864MHz HC49S-SMD PBF 393
Q 3,6864MHz HC49U PBF 910
Q 4,000MHz HC49S PBF 401
Q 4,000MHz HC49U PBF 818
Q 4,0960MHz HC49S Resonator 263
Q 4,0960MHz HC49U PBF 940
Q 4,332MHz HC49S PBF 616
Q 4,864MHz HC49S PBF 457
Q 6,0000MHz HC49S PBF 543
Q 6,0000MHz HC49S-SMD PBF 1906
Q 6,0000MHz HC49U PBF 1586
Q 6,000MHz HC49U Resonator 68
Q 7,3728MHz HC49S PBF 1834
Q 7,3728MHz HC49S Resonator 619
Q 7,3728MHz HC49S-SMD PBF 1369
Q 7,3728MHz HC49U Resonator 1802
Q 8,000MHz HC49S PBF 772
Q 8,000MHz HC49S-SMD PBF 200
Q 8,000MHz HC49U Resonator 1909
Q 8,664MHz HC49S PBF 276
Q 10,000MHz HC49S PBF 1290
Q 11,0592MHz HC49S PBF 24
Q 11,0592MHz HC49S-SMD PBF 1
Q 11,2896MHz HC49S PBF 427
Q 12,000MHz HC49S PBF 423
Q 12,000MHz HC49S-SMD PBF 1511
Q 12MHz YXC 12.0SDJ SMD 1000
Q 14,31818MHz HC49S-SMD Resonator 265
Q 14,318MHz HC49S Resonator 387
Q 14,7456MHz HC49S PBF 4183
Q 14,7456MHz HC49S Resonator 642
Q 14,7456MHz HC49S-SMD 16pF/10ppm PBF 41
Q 14,7456MHz HC49S-SMD 20pF/30ppm PBF 1829
Q 16,000MHz HC49S PBF 392
Q 16,000MHz HC49S-SMD PBF 1035
Q 18,4320MHz HC49S-SMD PBF 1
Q 18,4320MHz HC49U Resonator 45
Q 20,000MHz HC49S PBF 278
Q 20,000MHz HC49S-SMD PBF 1278
Q 20,000MHz HC49U Resonator 18
Q 22,1184MHz HC49S PBF 9
Q 22,1184MHz HC49U PBF 841
Q 24,000MHz HC49S PBF 523
Q 25,000MHz HC49S PBF 353
Q 25,000MHz HC49S-SMD Resonator 243
Q 26,000MHz HC49S-SMD PBF 260
Q 26,725MHz HC49U PBF 10
Q 26,995MHz HC49U Resonator 610
Relay SLD-12VDC-1C zU PBF 937
Relay SLD-24VDC-1C PBF 365
Relay SLDH-12VDC-1C/S PBF 487
Relay SLDH-24VDC-1C PBF 115
Relay SLDH-24VDC-1C/S PBF 35
Relay SMI-05VDC-SL-2C 888
Relay SMI-12VDC-SL-2C 4753
Relay SMI-24VDC-SL-2C 972
Relay SRA-05VDC-CL PBF 645
Relay SRA-12VDC-CL PBF 1
Relay SRC-05VDC-SH PBF 2941
Relay SRC-06VDC-SH PBF 890
Relay SRC-12VDC-SH PBF 4207
Relay SRC-24VDC-SH PBF 1782
Relay SRD-05VDC-SL-A PBF 7
Relay SRD-05VDC-SL-C PBF 349
Relay SRD-06VDC-SL-C PBF 2561
Relay SRD-12VDC-SL-A PBF 4684
Relay SRD-12VDC-SL-C PBF 31356
Relay SRD-24VDC-SL-C PBF 2
Relay SRSB-05VDC-SL-A PBF 811
Relay SRSB-12VDC-SL-A PBF 585
Relay SRU-12VDC-SL-C PBF 1462
RES 0,6W 150K 1% PBF 300
RES 0,6W 24R 1% PBF 2300
RES 0,6W 91K 1% PBF 4000
RES 1/4W 1,0R 5% PBF 650
RES 1/4W 3,0R 5% 294
RES 1/4W 3,3R 5% 3400
RES 1/4W 8,2R 5% 1600
RES 1/4W 13R 5% 699
RES 1/4W 18R 5% 1340
RES 1/4W 20R 5% 620
RES 1/4W 24R 5% 450
RES 1/4W 36R 5% 350
RES 1/4W 47R 5% 700
RES 1/4W 68R 5% 1054
RES 1/4W 82R 5% 230
RES 1/4W 100R 5% PBF 8153
RES 1/4W 110R 5% 445
RES 1/4W 130R 5% 995
RES 1/4W 180R 5% Miniatura PBF 19
RES 1/4W 360R 5% PBF 3100
RES 1/4W 470R 5% PBF 3530
RES 1/4W 510R 5% 1815
RES 1/4W 560R 5% 140
RES 1/4W 680R 5% 1980
RES 1/4W 750R 5% 15
RES 1/4W 820R 5% 10
RES 1/4W 910R 5% 68
RES 1/4W_ 1,1K 5% 106
RES 1/4W_ 1,2K 5% 20
RES 1/4W_ 1,8K 5% 791
RES 1/4W_ 1K 5% 360
RES 1/4W_ 3,9K 5% PBF 4170
RES 1/4W_ 5,1K 5% 959
RES 1/4W_ 6,2K 5% 500
RES 1/4W_ 6,8K 5% 790
RES 1/4W_ 7,5K 5% 70
RES 1/4W_ 9,1K 5% 10
RES 1/4W_ 13K 5% 790
RES 1/4W_ 15K 5% 740
RES 1/4W_ 16K 5% 630
RES 1/4W_ 22K 5% 300
RES 1/4W_ 30K 5% 220
RES 1/4W_ 39K 5% 1290
RES 1/4W_ 43K 5% 965
RES 1/4W_ 47K 5% 31
RES 1/4W_ 62K 5% 550
RES 1/4W_ 68K 5% 770
RES 1/4W_ 75K 5% 1190
RES 1/4W_ 82K 5% 1570
RES 1/4W_ 91K 5% 1190
RES 1/4W_110K 5% 1290
RES 1/4W_130K 5% 3460
RES 1/4W_200K 5% 70
RES 1/4W_240K 5% 1070
RES 1/4W_300K 5% 1540
RES 1/4W_360K 5% 890
RES 1/4W_390K 5% 1390
RES 1/4W_430K 5% 1490
RES 1/4W_470K 5% 40
RES 1/4W_620K 5% 520
RES 1/4W_820K 5% 1040
RES 1/4WM 1,1M 5% 1060
RES 1/4WM 1,6M 5% 3210
RES 1/4WM 2,0M 5% 2770
RES 1/4WM 6,8M 5% 3270
RES 1/8W 10R 5% 2475
RES 1/8W 15R 5% 4180
RES 1/8W 18R 5% 5000
RES 1/8W 22R 5% 4880
RES 1/8W 27R 5% 4880
RES 1/8W 33R 5% 1885
RES 1/8W 39R 5% 4280
RES 1/8W 47R 5% 300
RES 1/8W 56R 5% 1418
RES 1/8W 68R 5% 4280
RES 1/8W 82R 5% 4519
RES 1/8W 100R 5% 280
RES 1/8W 120R 5% 4860
RES 1/8W 180R 5% 888
RES 1/8W 220R 5% PBF 84
RES 1/8W 270R 5% 1317
RES 1/8W 390R 5% 1530
RES 1/8W 430R 5% 4115
RES 1/8W 510R 5% 3078
RES 1/8W 560R 5% 114
RES 1/8W 820R 5% 570
RES 1/8W 910R 5% 4800
RES 1/8W_ 1,8K 5% 1376
RES 1/8W_ 3,0K 5% 3400
RES 1/8W_ 3,3K 5% PBF 3480
RES 1/8W_ 4,7K 5% 1490
RES 1/8W_ 5,6K 5% 2400
RES 1/8W_ 6,8K 5% PBF 3080
RES 1/8W_ 7,5K 5% 4080
RES 1/8W_ 8,2K 5% 380
RES 1/8W_ 9,1K 5% 4200
RES 1/8W_ 10K 5% PBF 3230
RES 1/8W_ 11K 5% 2100
RES 1/8W_ 12K 5% 780
RES 1/8W_ 18K 5% 3960
RES 1/8W_ 22K 5% PBF 4580
RES 1/8W_ 27K 5% 3380
RES 1/8W_ 33K 5% 760
RES 1/8W_ 39K 5% 3280
RES 1/8W_ 56K 5% 480
RES 1/8W_ 68K 5% PBF 3880
RES 1/8W_ 91K 5% 4580
RES 1/8W_110K 5% 4780
RES 1/8W_120K 5% 2280
RES 1/8W_150K 5% 2180
RES 1/8W_180K 5% 2680
RES 1/8W_270K 5% 3980
RES 1/8W_330K 5% 2970
RES 1/8W_390K 5% 4280
RES 1/8W_470K 5% 2580
RES 1/8W_510K 5% PBF 20000
RES 1/8W_560K 5% 2190
RES 1/8W_680K 5% 1370
RES 1/8W_820K 5% 3680
RES 1/8WM 1,0M 5% PBF 10000
RES 1/8WM 1,2M 5% 4990
RES 1/8WM 1,5M 5% 3700
RES 1/8WM 1,8M 5% 4990
RES 1/8WM 2,7M 5% 5000
RES 1/8WM 6,8M 5% 4980
RES 4W 100R 5% 7x20mm 439
RES 4W_ 1,0K 5% 7x20mm 231
RES 4W_ 1,2K 5% 7x20mm 328
RES NET 100K 2% (A104G) PIN/200 356
RES NET 100R 5% (SE8 101J) PIN/100 364
RES NET 10K (4816P-1-103) SO16/50 269
RES NET 10K (4816P-2-103) SO16/50 442
RES NET 1M 5% (A105J) PIN/200 1990
RES NET 4,7K 5% (A472J) PIN/200 100
RES NET 470R 5% (SE8 471J) PIN/200 260
RES NET_ 10K 5% (9+1)PIN/100 395
RES0603 0R 5% 8050
RES0603 2,2R 5% 2750
RES0603 22R 5% 46650
RES0603 27R 5% 70200
RES0603 220R 5% 7180
RES0603 330R 5% 20500
RES0603 390R 5% 5600
RES0603 820R 5% 17100
RES0603_ 1,5K 1% 9900
RES0603_ 1,5K 5% 36981
RES0603_ 2,2K 1% 8600
RES0603_ 2,2K 5% 46
RES0603_ 2,7K 5% 26900
RES0603_ 3,3K 1% 9200
RES0603_ 3,6K 1% 9700
RES0603_ 3,6K 5% 15498
RES0603_ 4,7K 5% 29300
RES0603_ 6,8K 5% 34850
RES0603_ 8,2K 5% 15600
RES0603_ 22K 1% 9900
RES0603_ 22K 5% 13100
RES0603_ 39K 5% 22750
RES0603_ 56K 5% 30700
RES0603_ 68K 1% PBF 4900
RES0603_100K 5% 9300
RES0603_470K 5% 45500
RES0805 0R 5% 6485
RES0805 1,0R 1% 3864
RES0805 10R 5% 21300
RES0805 22R 5% 48725
RES0805 24R 5% 7905
RES0805 75R 1% PBF 4915
RES0805 82R 5% 10630
RES0805 100R 5% 75235
RES0805 150R 1% 28465
RES0805 180R 5% 1100
RES0805 200R 5% 128259
RES0805 270R 5% 185
RES0805 360R 5% 30
RES0805 510R 5% 12260
RES0805 560R 1% 17255
RES0805_ 2,2K 5% 460
RES0805_ 3,0K 1% 50
RES0805_ 3,9K 1% 7840
RES0805_ 8,2K 1% 22125
RES0805_ 20K 1% 10230
RES0805_ 22K 1% 4400
RES0805_ 22K 5% 86075
RES0805_ 33K 5% 21225
RES0805_ 36K 5% 4575
RES0805_ 47K 5% 150875
RES0805_ 68K 1% 3250
RES0805_ 82K 5% 39925
RES0805M 1M 5% 9490
RES1206 10R 5% 2745
RES1206 12R 5% 2475
RES1206 27R 5% 5785
RES1206_ 5,6K 5% 250
RES1206_ 8,2K 5% 17825
RES1206_ 27K 1% 1120
RES1206_ 27K 5% 5125
RES1206_ 68K 5% 2075
RES1206_ 91K 1% 3425
RES1206_180K 5% 2875
RES1206_330K 5% 1450
RES1206_390K 5% 3200
RES1206_820K 5% 3025
RS203 2A/200V Bridge SIL4 9
RTL8019AS-LF PQFP100/66 25
RTL8196C QFP128 1
RTL8201BL-LF LQFP48/250 PBF 134
RTL8201CP LQFP48 2
RTL8326-S QFP208/24 9
S380 0,8A/560V SMD4/3000 PBF 1483
SA612AN DIP8 20
SAB80C537-16-N  5
SCD420ACS Gniazdo zasil.współos. 1
SF1 SENSIRION Filter PBF 4
SHT11 SENSIRION Sensor 118
SHT21 SENSIRION Sensor 82
SI3220-FQ TQFP64 50
SK18 1A/80V DO214AC/T PBF 780
SK26 2A/60V SMB Sch-D PBF 932
SK36 3A/60V DO214AB Schottky 870
SMS220 2A/20V Melf Sch-Diod. 131
SMS260 2A/60V Melf Sch-Diod. 150
SN75176BDR SO8/2500 PBF 902
SN75176BP DIP8/50 TI PBF 3
SP202EEN SO16/49 15
SP485EEN SO8/T PBF 2
SP485REP DIP8 56
SP690ACP=MAX690CPA DIP8/50 30
SP706CP=ADM706AN DIP8/50 6
SPV1020 SSO-36 10
SS12 1A/20V DO214AC(SMA) 3000
SS14 1A/40V DO214AC(SMA)/7500 PBF 2897
SSD1963QL9 LQFP128 90
ST13003-K TO-126 PBF 12
SUD25N06-45L TO252 25
SVM1601BSAB-1 LCD no-b/l -20+70st.C 32
T23-A230X SURGE ARRESTER 93
TA8435H SIP25 48
TB 3,5mm-2P ARK-blue PBF 1546
TB 3,5mm-3P ARK-blue PBF 1076
TB 3,8mm-2P ARK 10
TB 5,0mm-2P ARK-blue PBF 1800
TB 5,0mm-3P (1203) poziome 6
TB 5,0mm-3P ARK-blue PBF 2334
TCS3200 5
TDA1524A DIP18 2
TDA7052A SO8 210
TDA7274 DIP8 1
TDA7385 4x30W Amp.ST 100
TFT-02i8-ZIFF50PIN-LED RTP 10
TFT-03i5-320RGB240-LED-TPn-DS-im 3
TFT-03i5-320RGB240-LED-V3 3
TFT-04i2-320RGB234-LED 12
TFT-04i3-480RGB272-1x7LED-LUM-270-RTP 200
TFT-04i3-480RGB272-1x7LED-LUM-300 300
TFT-04i3-480RGB272-1x7LED-PAN-160 5
TFT-04i3-480RGB272-1x7LED-PJ-200 29
TFT-04i3-480RGB272-2x4LED-PAN-230 6
TFT-04i3-480RGB272-2x4LED-PAN-230-CTP 5
TFT-04i3-480RGB272-2x4LED-PAN-230-RTP 296
TFT-04i3-480RGB272-2x5LED-PAN-350 2
TFT-04i3-480RGB272-2x5LED-PJ-300 5
TFT-04i3-480RGB272-2x5LED-PJ-300-RTP 5
TFT-04i3-480RGB272-LED-ET 98
TFT-05i0-480RGB272-2x6LED-LUM-360-RTP 9
TFT-05i0-480RGB272-2x6LED-PAN-RTP 1
TFT-05i0-800RGB480-2x6LED-LUM-360-RTP 10
TFT-05i0-800RGB480-LED-PAN-RTP 10
TFT-05i6-320RGB234-LED-set-DIGIT 3
TFT-05i6-640RGB480-7x3LED-ET-350 3
TFT-06i1-800RGB480-LED-PAN-RTP 3
TFT-07i0-800RGB480 50p 5x3LED-AC-200 98
TFT-07i0-800RGB480 50p 6x3LED-ET-190-RTP1
TFT-07i0-800RGB480 50p 6x3LED-PAN-250 5
TFT-07i0-800RGB480-LED 2
TFT-07i0-RGB 40p LED-PAN- 10
TFT-07i0-RGB 40p LED-PAN-RTP 120
TFT-08i0-1024RGB768-LED-ET-LVDS 3
TFT-08i0-800RGB600-LEDf 2
TFT-08i0-800RGB600-LED-set 2
TFT-08i5-480RGB234-LED 1
TFT-0drv-AT701-2i5 DN_V9 20
TFT-0drv-AT717-5i6 TN 4
TFT-0drv-AT717-7i0 DL DA 33
TFT-0drv-AT717-8i0 SN 3
TFT-0drv-AT720-4i2-8i5 1
TFT-0drv-AT7915-4i3 PJ 47
TFT-0drv-AT9910 2i5 xL 1
TFT-10i1-1024RGB600-7x3LED-PAN 12
TFTAV-07i0 1024RGB600 50p 6x3LED-AV-250 3
TFTAV-07i0 800RGB480 40p 3x7LED-AV-350 10
TFTAV-07i0 800RGB480 50p 6x3LED-AV-250 36
TFTAV-0drv-VGA-IN for 07i0 31
TFTAV-10i1 1024RGB600 1
TFTC-4i3-480RGB272-TP-SSD1963 6
TFT-CF-SD-PLAYER LCD int. 2
TFTCOR-4i3-480RGB272-TP 8
TFT-drv-1i7-2i4 2
TFT-REMOTE-for-CF-PLAYER 5
TFT-SD-USB-PLAYER BOX 2
TIP127 TO220/50 16
TL072CD SO8/2500 463
TL072CN DIP8/50 15
TL074CN DIP14/25 1
TL084CD SO14/T50 82
TL431ACDR SO8/2500 TI PBF 67
TL431CP DIP8/50 TI 92
TL431ILP TO92 862
TL497ACN DIP14/25 36
TL7705ACD SO8/T 877
TLE4905L P-SSO-3-2 Hall Sensor PBF 7
TLE4935L P-SSO-3-2 Hall Sensor PBF 1108
TLE4945L P-SSO-3-2 Hall Sensor PBF 921
TLP113 SMD5/150 PBF 324
TLP127 SMD4 50
TLP181GB SMD4/3000 PBF 437
TLV2774CD SO14/50 25
TMS320VC5402PGE100 TQFP144/60 532
TO-1608BC-GC 0603LED-G PBF 1
TO-1608BC-HC 0603LED-R PBF 270
TO-1608BC-YC 0603LED-Y PBF 9
TO-2013BC-BE 0805LED-B PBF 10393
TO-2013BC-RA 0805LED-R 1360
TOA-B10CZMA-W 50
TOA-B10CZMY-N BarLED 20
TOA-B12ZE-B BarLED 40
TOA-B12ZG-B BarLED 95
TOA-L13CZMR-W 1
TOA-L2500ZG-W BarLED 440
TOA-L2500ZR-W BarLED 650
TOA-L5ZE-B BarLED 195
TOA-L5ZG-N BarLED 191
TOA-L9ZG-N BarLED 8
TOA-L9ZS-N BarLED 4
TOD-3291EH-B DisLED 230
TOD-40201DG-N DisLED 2
TOD-4201FE-B DisLED 41
TOD-4201FG-N DisLED 80
TOD-5263AH-B LED 60
TOD-5263BG-N DisLED 1
TOD-5263BH-B LED PBF 1
TOH B5-438ABC-C 1,2cd/30st B-LED 7
TOH CL-1908ABb 0603 40mcd/140' B-LED 156
TOH CL-1909AWb 0603 125mcd/140' W-LED 20
TOK L-59EYW Kingbright LED 59
TOL-30aUBdCBa-ETB6 3cd/30st B-LED 22
TOL-30bHOaFAa LED PBF 5
TOL-50aHYaTEa DioLED 28
TOL-50aOGdWGa DioLED 7
TOL-50aSRcDEa 0,4cd/45st LED 1
TOL-50aSWbCOa-B 3cd/15st W-LED 8
TOL-50aUGcCEa-U6 1cd/15st G-LED 8
TOL-50aUGdCEa 5cd/15st G-LED 8
TOL-50aURaCEa 3cd/15st R-LED 7
TOL-50cSOgCEa 4,5cd/10st LED 10
TOL-DMaHYaDAa 2x5 DioLED 134
TOM-1988BS-B MatLED 3
TOM-2057BE-B MatLED 65
TOM-2058BH-B MatLED 28
TOM-2088AE-B MatLED 3
TOS-1106BE-N DisLED 8
TOS-1106BH-B DisLED 29
TOS-23101BG-N DisLED 7
TOS-30101BH-B DisLED 6
TOS-30101BY-B DisLED 5
TOS-3161BH-B LED PBF 85
TOS-40101CS-B DisLED 2
TOS-40101DE-B DisLED 1
TOS-5121BB-1N DisLED 20
TOS-5163AG-N DisLED 1019
TOS-5163BG-N DisLED 1
TOS-8106BG-N DisLED 1585
TP_AVD-T480272C256-A02 1
TPS61040DBVR SOT23 2784
TPS61061 3x3mm-QFN(8) TI 15
TPS73601 SOT23-5 1.2V LDO ADJ 400mA 2628
U2008B-MY DIP8 233
U2008B-SMD SO8 68
U4221B SO16/50 2
UC2875DWP SOIC28/T 19
UF4004 1A/400V DO41/5000 4570
UF4005 1A/600V DO41/5000 12070
ULN2003ADR SO16/2500 PBF 936
ULN2003AN DIP16/25 TI PBF 192
ULN2004L SO16/48 78
ULN2803AD SOL18/2000 PBF 1
ULN2803APG DIP18/20 PBF 84
VFD-AC-1602H-BG-5V 6
W06M 1,5A/600V 4PIN/250 109
WTC6208BSI SO16 21
xLED-ALS-P50000mW-W-lm5500-140 K3000 50
YB1522 SOT23-5 1092
Z. 2pin LED BK COG240064 32
Z. 2pins 2.54 KORPUS WHITE 9760
Z. 2pins 2.54 SMD horizont 700
Z. 2pins 2.54 SMD vertical. pion. 992
Z. 2pins 2.54 THT horizont 9830
Z. 5pin CABLE 2 x CRIMP 997
Z. 5pin CRIMP 2.50mm GNIAZDO 250
Z. 5pin CRIMP 2.50mm GNIAZDO horizont 1000
Z. 5pin CRIMP 2.50mm GNIAZDO XH 998
Z. 5pin CRIMP 2.50mm TFT SD UART 116
Z. JACK 3.5 STEREO black univ. z nakr. c1000
Z. Listwa 40pins 2x54 prosta 647
Z. metal for pins 2.54 6520
ZASILACZ 11,8 AC 50W 15
ZASILACZ 12V 800mA wtyczka 2
ZASILACZ 5.5V 500mA USB 34
ZIFF-0.50mm-010-SMD-kg-ZTR 4000
ZIFF-0.50mm-012-SMD-kg 970
ZIFF-0.50mm-020-SMD-kd 2000
ZIFF-0.50mm-020-SMD-kd-Koł 1100
ZIFF-0.50mm-024-SMD-kd 770
ZIFF-0.50mm-030-SMD-kd 882
ZIFF-0.50mm-032-SMD-kd 175
ZIFF-0.50mm-034-SMD-kd 1462
ZIFF-0.50mm-034-SMD-kd-Koł 2000
ZIFF-0.50mm-040-SMD-kg 725
ZIFF-0.50mm-040-SMD-kg-ZTR 1099
ZIFF-0.50mm-050-SMD-kg 849
ZIFF-024-0.50mm-SMD-pion 5
ZIFF-050-0.5mm-SMD-kg-AC 14
ZIFF-1.00mm-004-SMD-kd 3072
ZIFF-1.00mm-016-SMD-kd 227
ZIFF-1.00mm-020-SMD-kd 580
ZIFF-1.00mm-024-SMD-kd 871
ZIFF-TAPE-0.5mm-20lines-100mm 4100
ZIFF-TAPE-1.00mm-32lines-70mm 10
ZLED-KUCH 1-1300-00060-15-9 HZ087 24V Z312
Copyright © 2004-2008 Artronic S.J.